wtorek, 20 stycznia 2009
Sekcja Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Bielsku - Białej

Zarząd Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Prezes: Stanisław Ciecierski; v-ce prezes: Andrzej Liwczak; sekretarz: Kazimierz Majer; skarbnik: Kazimierz Frąc; członek zarządu: Robert Turała

Adresy do korespondencji: Ciecierski Stanisław ul. Diamentowa 24, 43-382 Bielsko - Biała (Tel. 033 818-4 5-02); e-mail: andrzej.liwczak@interia.ple-mail: KAZ2006@interia.pl 

Lista hodowców gołębi i kur

Hodowcy gołębi:

Brzozowski Leonard  (tel. 608-276-516) – brodawczaki polskie, rollery orientalne.

Ciecierski Stanisław (tel. 033 818-45-02) – loczki, śląskie tarczowe.

Frąc  Kazimierz (tel. 608-818-967) – śląskie tarczowe, zamojskie, orliki polskie, wywrotki wschodniopruskie.

Kasprzak Stanisław (tel. 033 856-02-12) – niemieckie wystawowe, wywrotki wschodniopruskie, białogłówki gumbińskie, bielckie krótkodziobe, zakonniczki niemieckie, wołżańskie czerwonopierśne.

Kłos Sławomir (tel. 032 469-28-15) – brodawczki polskie.

Kulak Krzysztof  (tel. 033 857-24- 83) – garłacze górnośląskie koroniaste.

Liwczak Andrzej zamojskie, kłajpeckie wysokolotne, debreczyńskie rollery.

Majer Kazimierz (tel. 609-320-927) – śląskie garłacze koroniaste, voorburskie garłacze, niemieckie zakonniczki, pomorskie wywrotki, lazurki, saksońskie czajki, saksońskie łyski dwuczube, turyńskie białogłówki, gumbińskie białogłówki, staroholenderskie kapucyny.  

Matuszyński Czesław (tel. 033 854-41-16) – rysie polskie, tipplery angielskie, tipplery zagłębiowskie.

Mola Jan (tel. 500-091-288) – polskie brodawczaki, gile, szpaki, złotawce, mewki polskie.

Ozga Ludwik (tel. 033 856-92-50 – stargardzkie pulsujące, mewki egipskie jednokolorowe, mewki chińskie, kuraki modeńskie.

Sakwa Marek  (tel. 502-949-946) – kingi, strassery, strassery morawskie, garłacze górnośląskie koroniaste.

Strach Henryk (tel. 033 853-95-06) – garłacze górnośląskie koroniaste, garłacze angielskie, garłacze brneńskie, stawaki śląskie.

Tatka Sławomir (tel. 032 227-63-11) – skowronki norymberskie, koroniarze końcate, barwnogłówki królewieckie, białogłówki gumbińskie.

Turała Robert  (tel.513-030-290)  – krymki polskie, rostowskie jednokolorowe, rostowskie łabędzie, koroniarze sercate.

Uglorz Manfred (Karol Jasienica) – (tel. 600-236-361) – hiszpany, dragony, staroholenderskie kapucyny, szpaki, gile, bernardyńskie srokacze, frankońskie turkoty, złotawce, lazurki, turyńskie czajki, saksońskie czajki (śląskie), saksońskie mnichy, saksońskie łyski dwuczube, saksońskie tarczowe, frankońskie tarczowe, norymberskie skowronki, krzemieńczuki, timiszoarskie srokacze. 

Uglorz Marek – (tel. 660-783-510) – hiszpany, lazurki, gile, bernardyńskie srokacze, duńskie lotne, południowoniemieckie murzyny, południowoniemieckie łyski,  południowoniemieckie tarczowe, turyńskie tarczowe, turyńskie  białogłówki, turyńskie jaskółki, turyńskie białogony, turyńskie z białym śliniaczkiem, norymberskie skowronki, frankońskie tarczowe, frankońskie turkoty, saksońskie tarczowe, saksońskie polne kolorowe, saksońskie z księżycem,  saksońskie białogony.

Hodowcy kur

Ozga Ludwik (tel. 033 856-92-50) – czubatki polskie brodate, wąsacze antwerpskie, cochiny, sibritki, białoczuby polskie.  

Uglorz Manfred (Karol Jasienica) – turyńskie brodacze.

Uglorz Marek – turyńskie brodacze, feniksy (miniatury), kochiny (miniatury), bojowce nowoangielskie (miniatury), chabo.

 Listy będą sukcesywnie uzupełniane i aktualizowane